Hydroponické pěstování konopí organicky

hydroponické pěstování konopí

Je možné pěstovat konopí organickým způsobem i za použití hydroponických systémů?

Pěstování konopí organickým způsobem si volí poslední dobou skoro každý. Je to taková lepší alternativa klasického pěstování. To je podle mnohých už zastaralé a ne tak účinné.

Při zmínění organického pěstování konopí si každý představuje půdu bohatou na živiny. Je ale možné tento organický styl přenést na hydroponické pěstování?

Při hydroponickém pěstování se používá roztok bohatý na kyslík, který obsahuje všechny důležité živiny, které rostlina konopí potřebuje. Ačkoliv je tento styl poměrně populární, stále dochází k dohadování se o tom, jestli je tento styl možný praktikovat i v BIO pěstování. Dali jsme tedy dohromady pár informací, abychom se výsledku dopátrali.

Hydroponická metoda pěstování a životní prostředí

zahrady Babylonu

Tento styl pěstování je v historii zmiňován poměrně často. Věří se totiž, že první rostliny byly adaptovány na růst ve vodě a až poté se z nich staly rostliny rostoucí na zemi. Díky dochovaným důkazům můžeme potvrdit, že tato metoda pěstování byla poprvé použita ve vysutých zahradách starověkého Babylonu. Roku 600 př. n. l. byly na stavbu těchto zahrad použity pouze kameny a voda. Hydroponické pěstování pak bylo použito i v Egyptě a Střední Americe, kde mimo jiné pomáhalo proti neúrodnosti půdy.

V dnešní době už existují hydroponické systémy, které začínají operovat s organickým materiálem. Ceny těchto systémů jsou ovšem poněkud nákladné a jejich provedení se může jevit jako komplikované. Pěstitelé konopí a pěstitelé organických plodin mají ale výhodu v tom, že máme dobu, kdy se upřednostňují BIO produkty. Jelikož tento krok podporuje například i  zahraniční ministerstvo zemědělství, mnoho z těchto pěstitelů tak přechází na tento systém pěstování.

Proč jsou někteří pěstitelé konopí proti?

Vezmeme-li v potaz životní prostředí, jsou zde tací, kteří považují hydroponické systémy pro pěstování za neadekvátní.

Zde uvádíme některé fakta, dle kterých tak soudí:

Nedostatek mikrobiální aktivity

Hydroponické pěstování má velmi sterilní prostředí a často se přirovnává k situaci, kdy je člověk vyživován nitrožilně. Mikrobiální aktivita je nezbytná pro získávání živin pro rostliny konopí. U hydroponického pěstování jsou tyto živiny nahrazeny umělou výživou, stejně jako u nitrožilní aplikace u člověka.

V tomto případě zde chybí průběh rozpadu organického materiálu na živiny, jako je tomu u pěstování v organické půdě.

Hnojivo pro rostliny konopí

Jelikož zde není mikrobiální aktivita, roztoky pro výživu většinou nejsou organického původu, i když jsou k jejich rozpadu použity mikroby z organického materiálu. Nevýhodou těchto roztoků je, že nejsou plně ředitelné a kumulují se. Nadměrné množství těchto látek je pak pro rostlinu konopí toxické.

Nicméně, hydroponické systémy přináší i jisté výhody pro pěstování konopí, například mnohem lepší kontrola nad typem výživy. Můžete si tak naprosto přesně vyvážit poměr daných prvků potřebných pro výživu, zatímco si připravujete perfektní podmínky pro pěstování (světlo a okolní prostředí). Díky kontrole nad přísunem živin tak může dojít k rychlejšímu růstu, většímu množství THC a CBD, větší úrodě atd. Hydroponické systémy také zajišťují menší spotřebu vody díky recirkulaci. Použijete tak třeba jen 10% oproti pěstování konopí v půdě.

Organické hydroponické systémy pro pěstování konopí

organické pěstování konopí

Každý potenciální zájemce o využití tohoto systému by si měl uvědomit, že jsou jisté rozdíly mezi obyčejným a organickým hydroponickým systémem. Například zavlažování, kontrola pH a výskyt nemocí. Jako budoucí uživatel musíte tyto rozdíly vzít v potaz a dávat si na to pozor.

Pokud jste na tento systém připraveni, ukážeme vám dva typy hydroponických systémů, které jsou organické a dokonale se tak hodí pro pěstování konopí.

Aquaponický systém

Tento hydroponický systém využívá rybího trusu, který je velice bohatý na minerály a slouží tak jako výživa. Dělá se to tak, že máte v nádržích ryby a biofiltr, který za pomoci enzymů a kyslíku rozkládá minerály na potřebný stavební materiál pro rostliny. Tento systém je poměrně náročný na vytvoření. Ve finále je ale velice zdravý a funkční.

Bioponický systém

Tento systém je velice podobný auqaponickému, ale zde nepoužíváte ryby. Je zde použit speciální roztok a velice účinný biofiltr. Tento biofiltr kombinuje použití kyslíku a mikrobů na rozpad minerálů do patřičné formy, která je pro rostliny konopí přijatelná. Díky unikátnímu biofiltru je všechno čistší.

Můžeme tedy pěstovat konopí organickou formou v hydroponickém systému? Ano můžeme. Je to sice nákladné a pro začátečníka možná obtížné, ale fungovat to bude. Jestli vás hydroponické pěstování láká, doporučujeme vám tato semínka konopí: Blue Dream, Sour Diesel, Girl Scout Cookies, OG Kush, Green Crack, Jack Herer, Bubba Kush. Tato semínka konopí vás rozhodně nezklamou.

Láká vás tento zajímavý styl pěstování? Nebo dáváte přednost tradičnímu použití organické půdy?

Upozornění!

Vstup na tyto stránky je povolen pouze pro osoby starší 18 let!