Rozhovor s lékařem, epidemiologem a adiktologem Tomášem Zábranským o léčbě konopím a současnou situací. Rizika, přínos a kde jsme s léčbou konopím nyní.

Lecebne konopi prinos Co je z lékařského pohledu zajímavé na léčbě konopím? Čím se konopí odlišuje od jiných léků?

Léčebné konopí ulevuje od bolesti, křečí, nevolnosti, zvracení a některých typů epileptických záchvatů tak, jak to jiné léky neumějí, a to s minimem nežádoucích vedlejších účinků.

Jaká jsou rizika užívání konopí?

V první řadě je třeba říci, že konopí je jedním z nejbezpečnějších léčiv vůbec. Smrtelně se jím předávkovat jednoduše není možné, zatímco třeba aspirinem, diazepamem, morfinem či tetracyklinem se zabít lze.

Při správné indikaci a dávkování těch rizik není mnoho a drtivá většina pacientů je nikdy nezažije. Z akutních vedlejších příznaků je to zejména obluzení a ospalost a z toho vyplývajíc slabší krátkodobá paměť na události, jež se odehrály během tohoto obluzení, z chronických snad lehká forma závislosti – ale výrazně slabší a s minimem vedlejších příznaků ve srovnání třeba s běžně užívanými opiáty, benzodiazepiny, některými antidepresiva a řadou dalších léků. Zprávy o sníženém IQ asi o dva body – tedy zcela nepatrně – u nedospělých pacientů nejsou dosud potvrzeny a tvrzení o neplodnosti či o rakovinotvorném potenciálu konopí byly zcela přesvědčivě a konkluzivně vyvráceny.

lekarnaProč by podle vás konopí mělo být pacientům zpřístupněno?

Protože jde o lege artis léčbu, podepřenou mimořádně rozsáhlým výzkumem, jež významně zvyšuje kvalitu života pacientům, u nichž jiné formy terapie selhávají nebo nemají srovnatelně pozitivní účinky.

Sekundárním důvodem je obrovský potenciál, který konopí a konopné látky mají i pro léčbu dalších onemocnění, a to včetně jejich příčin.

Jak napsali loni v prestižním časopisu FEBS Journal autoři přehledu o účincích látek z konopí Pacher a Kunos: „Modulace endokanabinoidního systému [látkami z konopí] může mít terapeutický potenciál téměř pro všechny nemoci, jež postihují člověka.“ Endokanabinoidní systém, na jehož objevu se významně podílel slavný český vědec Lumír Hanuš, je totiž rozprostřen po celém lidském těle a řídí dokonce i některé procesy na úrovni buněk a na subbuněčné úrovni. Výzkum prozatím vykazuje nejslibnější výsledky pro léčbu některých typů rakoviny, některých imunitních onemocnění typu Alzheimerovy nemoci, Crohnovy choroby, obou typů cukrovky a některých kožních onemocnění – ale i dalších. Než se dostaneme k uznané léčbě pro všechny indikované pacienty, bude to ještě trvat poměrně dlouho – bez zpřístupnění konopí pro léčbu bychom to ale nemohli na humánní úrovni ani zkoumat a pacientům bychom tudíž nemohli pomoci nikdy.

Jak jsou pro lékaře přijatelné formy užívání konopí?

Jednoduše řečeno: jakékoliv, u nichž pro danou indikaci pozitivní účinky převažují nad negativními. Pokud bych to ale měl seřadit podle preferencí současné vědy, pak nejvýhodnější je vaporizování (vdechování výparů, odpařených z rostlinné drtě), užívání v roztocích, vstřikovaných pod jazyk, pak užívání v čípcích, následované užíváním per os (ústy, přes trávicí trakt) a kouřením spalovaného konopí coby nejméně vhodného – ale v některých případech přesto indikovaného – způsobu užití. Mimo tyto kategorie stojí zevní užívání v mastích a tinkturách.

Lecebne konopi prinosKonopí od schválení nového zákona v dubnu loňského roku nedostal předepsané ani jeden pacient, co vlastně zavedení konopí do lékařské praxe tolik brání?

Hlavní překážkou jsou podzákonné normy – tedy vyhlášky a opatření obecné povahy – které připravil tým exministra Hegera, jenž se svým negativním vztahem k léčebnému konopí a dokonce ani popíráním jeho léčebných účinků nikdy netajil. Ministr Heger se ve vládě i v parlamentu urputně snažil zabránit přijetí zákona o léčebném konopí (Zákon 50/2013). Když se mu to navzdory nemalému úsilí nepovedlo a byl v tomto ohledu drtivě převálcován masivní většinou poslanců a senátorů, nechal své podřízené vypracovat vyhlášky a další předpisy, které jsou v protikladu k současným poznatkům lékařské vědy i k selskému rozumu, léčbu konopím fakticky znemožňují a tak torpédují zákon, který mají naplňovat. Více to nechci komentovat, i když bych uměl.

Kam se má obrátit člověk se zájmem o konopnou léčbu?

V první řadě na svaz KOPAC, Pacientský spolek pro léčbu konopím (spolek-kopac.cz). Ten hájí zájmy pacientů, indikovaných pro léčbu konopím, a s jeho pomocí si již brzy vyhledáte vhodného a v daném oboru vycvičeného lékaře, který bude umět přispět radou a sledováním průběhu vaší (prozatím bohužel jen svépomocné) léčby, na webu KOPAC webu najdete odbornou a přitom pochopitelně napsanou literaturu, a poskytnou vám tam řadu dalších služeb.

Další volbou je najít si někoho, kdo v tomto směru radí třeba na facebooku – stačí hledat pomocí správných hesel v řádku úplně nahoře. Tito lidé se ovšem poskytováním konopí k léčbě a výrobků z něj pohybují na hranici legality nebo riskují přestup za ni, protože to považují za přijatelné riziko účinné pomoci bližním – a je mezi nimi řada šarlatánů a zlatokopů, jakož i naprostých pomatenců, takže vybírat je třeba velmi opatrně a pokud možno na podkladě spolehlivé reference. Tito lidé by vám nicméně mohli pomoci s obstaráním konopí pro léčbu nebo poradit s jeho pěstováním, dokud ještě není legálně dostupné v lékárnách.

Od konce léta 2014 se snad už konečně budete moci po vypsání receptu lékařem obrátit přímo na svého lékárníka beze strachu z policie a postihu.

Jaké jsou vyhlídky na dostupnost konopí pro české pacienty?

Současný ministr Němeček na rozdíl od doktora Hegera umí číst vědeckou literaturu a tak ví, že konopí je účinný lék zejména pro těžce nemocné, je jeho zpřístupnění nakloněn a dokonce se k němu zavázal během jednoho ze svých vystoupení pro tisk. O celou věc se živě zajímá a má v úmyslu léčebné konopí doopravdy zpřístupnit, což se velmi dobře časově schází s koncem pracovního období skupiny, jež na půdě Rady vlády pro protidrogovou politiku přepracovává ty katastrofálně obstrukční Hegerovy vyhlášky. Předpokládám tedy, že letos se konečně celý proces doopravdy spustí.

Užívání konopí je v některých státech světa dekriminalizované či legální, jak souvisí legalizace konopí s léčebným konopím?

Nesouvisí nijak – podobně jako nesouvisí používání morfia s jeho případnou legalizací pro rekreační užívání. Diskutovat o legalizaci konopí pro rekreační užívání je legitimní diskuse a já se jí rád budu účastnit, k léčbě pomocí konopí ale nemá a logicky ani nemůže mít žádný vztah.

Máte nějaké osobní zkušenosti s konopím?

Pokud se ptáte na léčebné konopí, pak ano: doporučil jsem je několika příbuzným a blízkým lidem pro nejrůznější symptomy atopického ekzému, cukrovky 2. typu, artritidy, vedlejších účinků chemoterapie při rakovině, a několika dalších – zatím co do úlevy bez výjimky úspěšně.

Pokud se ptáte na osobní zkušenost s užitím konopí, pak je má odpověď také kladná: v roce 1990 mi bylo dvacet a jak vyplývá i z výzkumných dat, pro moje vrstevníky to byla rekreační droga dostupná víceméně stejně jako alkohol – a já jsem v tomto ohledu poměrně typickým představitelem své zvědavé generace.

MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D.

MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D.

MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D.

Byl vedoucím studie PAD která na zakázku vlády ověřovala dopady novelizace drogové legislativy v České republice po roce 1998. V letech 1999-2001 zodpovídal v rámci projektu Phare za ustavení Národního monitorovacího střediska (NMS) pro drogy a drogové závislosti v ČR.

V současnosti vyučuje drogovou epidemiologii a řídí několik výzkumných projektů Kliniky adiktologie 1. LF a VFN UK; je také externím spolupracovníkem NMS. Externě drogovou epidemiologii vyučuje také na své alma mater v Olomouci.

Tomáš Zábranský v roce 2001 založil a od té doby vede soukromou výzkumnou a poradenskou společnost ResAd, specializující se na problematiku nelegálních drog; její tým mezinárodních expertů ze zemí EU pracuje na zakázkách veřejné správy ČR a dalších zemí, projektech privátních a veřejných organizací a v neposlední řadě pro agentury OSN a EU.Je zástupcem editora impaktovaného vědeckého časopisu Harm Reduction Journal, členem redakční rady impaktovaného časopisu Journal of Drug Issues a jediného domácího oborového vědeckého (časopisu Adiktologie) a členem několika domácích odborných společností, Mezinárodního think-tanku pro analýzy drogové politiky (Velká Británie) a Referenční skupiny OSN pro otázky HIV/AIDS a užívání drog.

Pracuje také jako poradce pro protidrogovou politiku premiéra Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka.
Vyzkumne zajmy a zamereni:

Jeho hlavními výzkumnými zájmy jsou epidemiologie krevně přenosných nemocí a úmrtnost v populaci uživatelů nelegálních drog, kvalitativní výzkum neinstitucionalizované populace uživatelů nelegálních drog a ekonomické evaluace drogových programů a politik s důrazem na bezpečnostní a zdravotní dopady nelegálních trhů s těmito látkami. Zabývá se rovněž možnostmi léčebného využití konopí a přípravků z něj; je členem petičního výboru Petice za zpřístupnění konopí k léčbě a výzkumu.

NOVINKA: Nyní u nás můžete objednat i legální konopný výtažek CBD, jehož léčivý potenciál hraje zásadní roli v léčivých vlastnostech Fénixových slz.

Více informací právě zde.

Napiš komentář