Mýtus vyvrácen. Legalizace konopí nezvyšuje spotřebu mezi nezletilými

Rozsáhlá studie vyvrátila mýtus o negativním vlivu legalizace léčebného konopí na jeho spotřebu mezi nezletilými

Od sedmdesátých let minulého století brojí odpůrci konopí proti liberalizaci restriktivních zákonů omezujících využívání této rostliny. Jejich argument zní, že bychom tím údajně dávali dětem a mládeži špatný signál.

Tímto tvrzením se hájí zastánci prohibičních zákonů v dlouhotrvající vášnivé debatě o legalizačních zákonech. Roste ale počet studií renomovaných autorů a institucí, jež svědčí o opaku. Autory posledního takového výzkumu jsou vědci z Columbia University a jejich výsledky byly zveřejněny v posledním čísle prestižního odborného časopisu Lancet Psychiatry.

Tým analyzoval data sesbíraná během čtyřiadvaceti let výzkumů v jednotlivých amerických státech mezi třinácti až osmnáctiletými studenty. Více než jeden milion mladistvých vyplnilo dotazník, jehož cílem bylo odpovědět na dvě základní otázky: Užívá ve státech s legálním léčebným konopím tuto drogu více mladých lidí, a pokud ano, je důvodem právě legalizace konopí k léčbě?

mladi-lide-kourici-konopi-2

Ano i ne!

Odpověď na první otázku byla kladná: V zemích s legálním konopím pro léčbu je opravdu vyšší výskyt jeho užívání mezi mládeží – u nezletilých je tam až o sedmadvacet procent vyšší šance, že budou konopí užívat pravidelně.

Důležitější je ale odpověď na druhou otázku, a ta byla záporná. Nepodařilo se odhalit žádnou souvislost mezi těmito dvěma skutečnostmi. Výzkum se dotazoval na motivaci k takovému chování na úrovní osobní, na vliv okolí i na celospolečenské faktory v jednotlivých státech a prokázal, že míra užívání konopí v daném státě před přijetím legalizačního zákona a po něm se nijak neliší. Autoři zjistili, že se tento ukazatel nijak významně nezměnil, a pokud ano, potom se jednalo spíše o pokles, především pak ve skupině třinácti- až čtrnáctiletých dětí.

Pokud ale není na vině léčebné konopí, čím je takový rozdíl způsoben? Ve hře jsou pravděpodobně jiné, na první pohled ne zcela zřejmé jevy a celkový postoj občanů k drogové problematice. „Tyto celospolečenské faktory mají evidentně na užívání návykových látek mezi mládeží nezanedbatelný vliv a je třeba se věnovat jejich dalšímu výzkumu,“ tvrdí výzkumníci.

medical-cannabis

Nové empirické důkazy

Studie předkládá – ve spojení s velkým penzem informací načerpaných z předchozích výzkumů – i nové důkazy hovořící ve prospěch legalizace konopí k léčbě. „Naše závěry se zcela shodují s výsledky předchozích podobně zaměřených studií a poskytují empirické důkazy o tom, že legalizace konopí pro léčebné účely nezpůsobila nárůst jeho užívání, jehož jsme v posledních letech u americké mládeže svědky,“ uvádějí autoři. Pokud jde o často opakované tvrzení, že legalizace dává mládeži špatný signál, považují ho vědci za vyvrácené.

Doktor Kevin Hill, profesor Harvardovy university a ředitel Centra pro drogové závislosti McLeanovy nemocnice, označil studii za dobře zpracovanou a metodologicky kvalitně podloženou. „Ke stejnému výsledku dochází v poslední době více a více týmů zaměřených na podobnou problematiku a bylo by tedy na místě, aby se tímto faktem začali při svém rozhodování vážně zabývat i zákonodárci,“ uvedl dále

Ze stejného důvodu doporučila Americká pediatrická společnost (American Academy of Pediatrics) uvolnění restrikcí vůči konopí a současně podpořila další výzkumy jeho možného využití v medicíně.

lecebne-konopi-legalizace

V letošním roce navíc skupina senátorů předložila návrh federálního zákona na zmírnění regulace konopí a sněmovna odsouhlasila omezení některý souvisejících federálních zákonů.

zdroj: spolek-kopac.cz

Upozornění!

Vstup na tyto stránky je povolen pouze pro osoby starší 18 let!