Podmínky vstupu pro návštěvníky

 • Je vám více než 18 let.

 

 • Pokud se nacházíte v zemi, kde se věk plnoletosti liší od věku plnoletosti v České republice, potvrzujete, že jste v tomto státě plnoletí a že přístup na tyto stránky je v souladu s právními předpisy a není omezena nebo zakázána předpisy státu, ve kterém se nacházíte nebo jehož jste státním příslušníkem.

 

 • Neposkytnete ani neumožníte přímý či nepřímý přístup k obsahu těchto stránek osobám mladším 18 let, nebo jiné osoby, které nesplňují podmínky uvedené v tomto prohlášení.

 

 • V případě, že tyto podmínky nedodržíte, jste povinni tyto stránky opustit.

 

 • Hlavním posláním stránka GrowMart je zveřejňovat obsah pro dospělé starší 18 let, kteří se zajímají o téma konopí, včetně legálně předepsaného léčebného konopí (marihuany). Veškerý obsah stránky GrowMart slouží pouze pro informační, zájmové, lékařské a vědecké účely.

 

 • Provozovatel nepodporuje žádnou nezákonnou činnost.

 

 • Provozovatel nepodporuje zneužívání a výroby návykových látek a nikoho v této činnosti nepodporuje.

 

 • Provozovatel nepodporuje ani nepropaguje zneužívání návykových látek.

 

 • Provozovatel GrowMart v žádném případě neodpovídá za jakékoli zneužití nebo

nezákonné používání informací zveřejněných na této stránce a na webových stránkách, na které odkazuje.

 

 • Provozovatel neodpovídá za obsah reklam nebo webových stránek, na které stránka GrowMart odkazuje.

 

 • Obsah vytvořený Provozovatelem je duševním vlastnictvím Provozovatele a jako takový je chráněn příslušnými českými právními předpisy v oblasti autorského práva a individuálních práv průmyslového vlastnictví.

 

 • Podmínky, za kterých lze dané dílo dále využívat, jsou jasně a srozumitelně stanoveny, jsou uvedeny v příslušné licenci uzavřené v souvislosti s daným dílem.

 

 • Návštěvník není oprávněn upravovat, publikovat, distribuovat, zpracovávat, přizpůsobovat, překládat nebo jiným způsobem komerčně využívat jakoukoli část obsahu časopisu, která je chráněna duševním právem provozovatele. Využití obsahu portálu návštěvníkem vyžaduje souhlas provozovatele. Výjimkou je šíření obsahu portálu za účelem pozitivní propagace. V tomto případě je jedinou podmínkou, že zdrojem obsahu musí být webová adresa.

 

 • Provozovatel neodpovídá za výběr témat a obsah jednotlivých prací autorů.

 

 • Obsah prací jednotlivých autorů nemusí odrážet stejné názory provozovatele.

 

 • Návštěvník byl Provozovatelem informován o povaze tohoto portálu, a pokud s tím nesouhlasí s výše uvedenými podmínkami, měl by stránku GrowMart okamžitě opustit.

 

Právní upozornění

 • Provozovatel stránek GrowMart upozorňuje všechny návštěvníky, že jakákoli manipulace s rostlinami konopí (jiné než vybrané legální odrůdy pro zemědělské účely s obsahem THC nižším než 0,3 % podle zákona o konopí č. 167/1998 ).

zvláštních předpisů) je na území České republiky zakázáno a trestné podle trestního zákona paragraf 285 č. 40/2009.

 

 • Provozovatel stránky GrowMart upozorňuje všechny návštěvníky, že jakákoli manipulace s životaschopnými semeny konopí může být v některých státech nezákonná.