Regenerativní pěstování

Regenerativní Pěstování a proč se k němu pěstitelé konopí obrací

Udržitelnost úrody je v této době horké téma, které je stále více důležité
v porovnání s větším počtem farem, které pěstují komerční konopí, jelikož se legalizace konopí stále rozšiřuje. „Udržitelnost“ znamená, že jste schopni zachovat úroveň Vaší produkce takřka nepřetržitě. Když se vezme v potaz pěstování, znamená to zvolit si prostředky pro zdravý a vzkvétající ekosystém, ze kterého je výsledný produkt. Péče o půdu, rozmanitost plodin a správný závlahový systém, to jsou nezbytné součásti udržitelného zemědělství. Takže to není jen o tom koupit si semena konopí, zasadit je a čekat, že produkce bude od té chvíle kvalitní a nepřetržitá.

Regenerativní pěstováníTento typ pěstování je podle zemědělců neadekvátní a neodpovídá požadavkům životního prostředí, proto přichází na scénu regenerativní pěstování.

Co je regenerativní pěstování ?

Regenerativní zemědělství, definované firmou Terra Genesis International, je systém hospodářských principů a praktik, jak zvýšit biodiverzitu, obohatit půdu, zlepšit zavlažování. Všechno pak více vyhovuje ekosystému. Tyto praktiky jsou okolo nás již celá staletí, postupem času se však nahradily takovými, které upřednostňují komerční farmaření s velkými výnosy. Konopí nám dává příležitost posoudit, jak můžeme podpořit malé farmy s různými, avšak velmi kvalitními odrůdami, které splňují potřeby zákazníků a kde se tento typ zemědělství užívá. Regenerativní pěstování zajišťuje holistický přístup k produkci různých odrůd konopí, s vědomím toho, že úcta k rostlině a planetě jako takové má nejvyšší priority. Stejně jako u hroznů z vinic, i zde se projevuje ohromná vášeň pro vypěstování toho nejlepšího konopí, které má doslova unikátní vlastnosti podle půdy, ze které vzešla.

Regenerativní pěstování v praxi

Firma Dragonyfly Earth Medicine, která sídlí v Britské Kolumbii v Kanadě, a její zástupci pro veřejnost, Kelly Dunnová a Josh Sarvis, se snaží prosadit program DEM Pure Certification mezi farmáře, extraktory a prodejce konopí, aby je vedl ke společnému cíli v jejich komunitách.

Josh Sarvis prohlásil, „Co se nás týče, regenerativní pěstování přesahuje udržitelnost, protože vidíme naše zemědělství na úpadku. Pro nás, jako pro komunitu, je zbytečné udržet a zachovat něco, co upadá. Obnova a regenerace jsou tím cílem, jehož chceme dosáhnout“.

Podle Dunnové a Sarvise je materiálů o regenerativním zemědělství takové množství, že by se tím daly zaplnit knihy, tudíž uvedly jen ty nejzákladnější principy.

Pěstovat uvědoměle

Je to srdce celé myšlenky regenerativního pěstování. Nejde jen o to dát rostlině to, co potřebuje v tento daný moment, ale dát ji i to, co by mohla potřebovat, ať už teď nebo v budoucnosti. Tím, že se díváme na rostlinu jako na něco mnohem většího, než jen jako na obyčejnou plodinu pozorujeme, kde je její místo v ekosystéme jako celku.

Pěstování „od semínka k semínku“

Regenerativní pěstování
„Konopí od semínka k semínku, to znamená, že sledujete celý životní cyklus rostliny a zároveň si vytváříte vlastní semena konopí“ uvedla Kelly Dunnová. I když zároveň podotkla, že někteří používají techniky klonování, myšlenka je vytvořit si vlastní. Prací s rostlinou v jejím unikátním prostředí vytváří i jistou formu pouta. To by bylo narušeno například změnou jejího přirozeného klima nebo kdyby ji pěstoval někdo jiný.

Zlepšení Biodiverzity

K dosažení biodiverzity (živočišná a rostlinná různorodost) na Vaší farmě je potřeba několik klíčových elementů – neorat půdu, používat kompost a tzv. kompostový čaj, Biochar (uhlí), druhotná úroda, přítomnost červíků a zapojení farmářských zvířat. Cíl je jednoduchý, vytvořit funkční ekosystém v okolí Vaší farmy, což přispívá k úrodě jako samotné.

Uhlíková sekvestrace

Abychom se vyhnuli používání chemického hnojiva, tvoří se půdní potravinové sítě. V praxi to funguje tak, že rostlina zpracovává CO2 (oxid uhličitý). Použije část uhlíku k fotosyntéze a růstu kořenu, zatímco vypustí do půdy tekutý uhlík výměnou za živiny s houbami, bakteriemi a mikroby. Následně se tvoří humus, který úspěšně uchovává uhlík v zemi.

Všeobecný dopad

Umění se podělit o techniky péče o rostliny a nutnou filozofii s tím spojenou je klíčem pro tento regenerativní směr. V této komunitě farmářů je důvěra a ochota se podělit o své znalosti s ostatními velmi důležitá. V rychle rostoucím zemědělském průmyslu by měli farmáři a zákaznici mít přehled o možnostech, které mají.
Dunnová a Sarvis vítají možnost diskuze s indoorovými pěstili, aby se mohli registrovat v jejich programu DEM Pure a jsou svolní se podělit o znalosti jak konopí a půdu, ve které roste zlepšit.
Paní Dunnova poté prohlásila o konopí: „Musíme mít respekt a úctu k této rostlině, dala nám toho hodně, nejen peníze. Konopí je zdrojem inspirace pro regenerativní pěstování“.

 

Hennings Trevor, Leafly, přel. J. Veselý

 

Akce semena konopi Nuka Seeds

Komentuj