Reklamační řád

V případě jakékoliv nespokojenosti s dodaným zbožím nás prosím co nejdříve kontaktujte Budeme se snažit pomoci a vyřídit problém k vaší spokojenosti

Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou. Zákazník má však právo na odstoupení od kupní smlouvy (objednávky) do 14 dnů od převzetí zboží danou zákonem. Je potřeba nás kontaktovat, následně vám přidělíme MRP číslo, které přiložíte k posílanému zboží.

Ke zboží, které vracíte je třeba přiložit fakturu, nebo jiný doklad o zaplacení a MRP číslo, které získáte od nás.

ZBOŽÍ ODEŠLETE NA ADRESU
420 Searching world, s.r.o.
Nám. T.G. Masaryka 11/9
690 02 Břeclav
Česká Republika

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato. Doporučujeme vám zboží pojistit. (Semínka konopí nelze tímto způsobem vrátit, pokud mají poškozený obal)

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, a které nebylo v době objednávky skladem a zboží, u kterého je jeho použitím spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží zašleme převodem na váš účet či složenkou na vaši adresu a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě servisní opravy zboží bude odesláno na vaši adresu bez dalších nákladů, poštovné hradíme my.

O odeslání opraveného zboží, nebo vrácení peněz budete předem informováni

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího fyzicky na prodejně, nebo přes kontakt získat reklamační číslo a s tímto poté zboží odeslat na reklamaci ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jaké vady jsou reklamovány a písemný popis závad, nebylo-li tak učiněno již při vytváření reklamačního protokolu.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Prostudujte si vždy a pečlivě návod k použití daného výrobku.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do sedmi dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.

Zákonem stanovená záruka na zboží je 24 měsíců.

Upozornění!

Vstup na tyto stránky je povolen pouze pro osoby starší 18 let!