dokáže konopí pomoci?

Má marihuana potenciální využití pro léčbu HIV?

Konopí, a léčiva obsahující důležité kanabinoidy, se v 21. století používá každým dnem. Lidí, kterým tato bylinka pomáhá, stále přibývá. Pacienti nakaženi virem HIV v tomto případě nejsou výjimkou. I oni se rozhodli pro tuto nedoceněnou medicínu. V jejich těle se dějí po užití marihuany zajímavé věci. Ale pro jejich pochopení musíme začít od začátku.

Co je to HIV?

HIV/AIDSHuman immunodeficiency virus – virus lidské imunitní nedostatečnosti potlačuje správnou funkci imunitního systému ničením specifického typu bílých krvinek (CD4 buňky/pomocné T lymfocity), které jsou zodpovědné za likvidaci patogenů v lidském těle.

Infekce, které jsou způsobeny buď bakteriemi nebo viry, nabádají buňky CD4 ke dvěma reakcím:

  1. Uvolnění chemikálie, která informuje ostatní buňky imunitního systému o místu infekce.
  2. Uvolnění chemikálie, díky které se bílé krvinky začnou množit.

Tyto nově vytvořené buňky se pak začnou chovat jako protilátky, které identifikují onoho narušitele v těle.

Protilátky se posléze uchytí k bakteriím, virům, ale i k poškozeným buňkám. Dají tak signál imunitnímu systému, aby je zničil.

Virus HIV se množí napadáním zdravých CD4 buněk. Množství tohoto viru pak určí, jak rychle se bude šířit k dalším pomocným buňkám. Toto množství je tzv. „virový náklad“.

Když se nic nedělá, virus HIV se rozšíří do takové míry, kdy imunitní systém neví, na co konkrétně reagovat a už nedovede tělo dostatečně chránit. To pak vede k řadě infekčních onemocnění – pneumokok, tuberkulóza, meningitida, encefalitida a mnoho dalších.

Jakmile se začnou vyskytovat tyto druhy infekce, pacient už nemá virus HIV, ale AIDS Acquired Immune Deficiency Syndromesyndrom získaného selhání imunity.

Jakým způsobem pomáhají medikamenty proti HIV?

vir HIV v detailuLéky, které pomáhají proti HIV a AIDS jsou tzv. antiretrovirní a dělí se do několika skupin:

  • Vstupní inhibitory (zpomalují virus HIV při vstupu do zdravých buněk)
  • Reverzní inhibitory (zabraňuje RNA viru ,aby se z ní nestalo DNA)
  • Proteázní inhibitory (zabraňuje proteázním enzymům v produkci dospělých verzí virů)
  • Integrázní inhibitory (potlačuje funkci integrázních enzymů, aby nedošlo k integraci RNA viru do DNA napadené buňky)

Těmto lékům se v kostce říká antiretrovirní terapie.

Tyto druhy léčiv sice zpomalují postup viru v těle a snižují jeho množství, ale pacientům to způsobuje závažné bolesti. Objevují se vedlejší účinky jako zvracení, úbytek na váze, chronická únava a vyčerpání, ztráta chutí atd..

Lidé s HIV velmi často trpí depresemi a úzkostí. Mnoho z nich, kvůli vedlejším účinkům, ukončují terapii, aby se jim ulevilo.

Konopí funguje paliativně u lidí s HIV

kouření marihuanyStudie využití konopí v praxi proti různým nemocem jsou na denním pořádku. Od roku 1981, kdy byl virus HIV objeven, se začalo spekulovat o způsobech, jak tuto závažnou nemoc léčit.

V průběhu předešlých 30ti let bylo provedeno mnoho pokusů, kdy byla marihuana uvedena jako doprovodný lék při terapii. U 252 případů, kdy došlo ke kombinaci antiretrovirních léků s marihuanou, došlo k velmi dobrým výsledkům. Nejdůležitější je fakt, že pacienti byli schopni snášet účinky antiretrovirů podstatně déle.

Můžete si všimnout, že lidé s HIV trpí úzkostí a depresemi. Jestlipak víte, v čem je konopí obzvlášť funkční? Právě v odbourávání depresí a úzkosti, ale to je známí fakt. Dobře působí zejména konopné extrakty a odrůdy s vyšším obsahem CBD.

Konopí má i další využití. Pomohlo zmírnit bolest, navrátilo mnoha lidem chuť nejen k jídlu, ale i dalším aktivitám všeobecně.

Může se stát marihuana lékem pro toto onemocnění?

skvělý produkt připraven pomociRostlina konopí samozřejmě nemusí nutně fungovat jen paliativně proti nechtěným vedlejším účinkům terapie. Objevili se studie, podle kterých marihuana reaguje přímo na virus samotný a ovlivňuje reakci těla na virus.

Vědecký podklad není dostačující, ale studie prozatím potvrdily účinky marihuany na buňky imunitního systému, které již ovlivňuje virus HIV.

Vztah mezi marihuanou a HIV je dost specifický. V roce 2016 byla provedena studie, které se zúčastnilo 55 pacientů s virem HIV. Někteří byli uživatelé marihuany a byli rozděleni do tři skupin: ti co neužívají marihuanu vůbec, mírní uživatelé/kuřáci, průměrní a silní uživatelé. Studie zjistila, že u silných kuřáků byl mnohem menší virový náklad a větší počet CD4 buněk, než u nekuřáků.

Další studie byla provedena už v roce 2003, jíž se zúčastnilo 62 pacientů. Ti se pak náhodně rozdělili do tří skupin. První skupina (20) obdržela placebo, druhá (20) měla marihuanu ve formě jointu, třetí (22) dostala Dronabinol – lék obsahující uměle vytvořené THC.

Tento experiment trval 25. Ve výsledku měla druhá a třetí skupina o 20% více buněk CD4, něž skupina první.

Největší průlom teprve přijde

STOP HIVV roce 2017 obdržela univerzita na Floridě 3,2 milionu dolarů od Národního institutu pro otázky zneužívání drog. Tento grant započal pětiletou studii, která trvá dodnes a zkoumá účinky CBD na virus HIV.

Jedná se o zatím největší projekt na toto téma, kterého účastní 400 nemocných lidí.

Vedoucí výzkumu, Dr. Robert Cook, se vyjádřil k tomu vyjadřuje takto:

„Viděl jsem opravdu zajímavé data, vypovídající o množství viru v lidském těle, než se začne s léčbou pomocí antiretrovirů. Uživatelé marihuany měli menší virový náklad než ti, kteří ji nikdy neužívali. A menší virový náklad je pro nás skvělá informace. Co se týče THC a CBD, zatím jsem neviděl první výsledky klinických testů. Budeme nadále testovat THC a porovnávat působení THC a CBD na virus“.

Tento projekt by měl skončit v polovině roku 2022. Mnoho lidí do něj vkládá své naděje a doufají v opravdový průlom.

A co vy? Myslíte, že se konopí dovede poprat i s tak nebezpečnou věcí, jako je virus HIV/AIDS?

Napiš komentář