Jak oklamat test na drogy ze slin, aneb jak to celé funguje?

jak obelhat testy na drogy a thc

Jak dlouho se dá zjistit THC v těle?

THC se dá v těle detekovat poměrně dlouho, nicméně doba detekce se různí podle toho, z jakého vzorku (míněno tělní tekutiny – krve, moči) se test provádí. THC /resp. jeho metabolity/ se dá detekovat cca týden až čtrnáct dní ze vzorku krve, cca 1 až 30 dní ze vzorku moči (výjimečně déle). THC se dá detekovat i ze slin a potu. Z vlasů je detekce možná ještě déle, až několik měsíců („záznam“ o užití THC je v odrůstajících vlasech – pokud je ostříháte na minimum, těžko se po pár dnech či týdnech něco zjistí).

Jak policie testuje přítomnost marihuany?

Policie používá pro zjištění intoxikace drogou u řidičů slinné testy. Ovšem pokud jsou pozitivní, je potřeba ještě udělat konfirmační test, aby bylo prokázáno, že byl řidič v době zadržení akutně intoxikován (tedy je přítomen aktivní THC) a ne že jsou to pouze metabolity THC, které znamenají, že někdy v minulých dvou týdnech řidič marihuanu kouřil, ale není akutně pod vlivem drogy. Doba, po kterou se dá THC zjistit, závisí především na předchozí intenzitě a délce užívání. Obecně platí, že pokud se jedná o denní pravidelné užívání, budou se doby detekce blížit horní hranici, pokud jde o jednorázové užití, tak spíše té spodní. U člověka, který „hulil“ trávu denně po několik měsíců, budou testy z krve pozitivní 14 dní a testy z moči cca měsíc. U příležitostného kuřáka budou testy pozitivní cca týden (krev) a cca 14 dní (moč) po posledním užití. Pokud si někdo dal jen jediný experiment s trávou, tak budou testy pozitivní několik dní. Zcela obecně se dá říct, že po cca měsíci až dvou by organismus měl být prost THC.

Testy slin

Testování slin je stále populárnější, protože se jedná o neinvazivní způsob získání vzorku a testování užití drog. Stačí odebrat vzorek slin a poté již jen vyčkat na výsledek. Protože se jedná o opravdu snadný způsob, jsou tyto testy velmi často používané nejen policií v terénu, ale i na pracovištích, ve školách a také v domácnostech.

Jak obelhat testy na marihuanu ze slin?

Testy ze slin na přítomnost THC používá zejména policie, jde o rychlý a celkem spolehlivý test, který odhalí kouření konopí do 12 hodin. Záleží však na množství a také na frekvenci užívání. Jde o to, že pokud kouříte trávu často a pravidelně, ani po 12, ba mnohdy ani po 24 hodinách nebudete čistí na tento test. Obejít a obelhat test policie na drogy je celkem snadný. Na trhu existuje celkem dost produktů, které odstraňují z těla stopy po drogách. V našem případě nejlépe proti silniční kontrole funguje řada passdrug testerů Kleaner, který je k dispozici v různých variantách. Funguje bezprostředně po aplikaci a dokáže celkem spolehlivě obelstít test policie na drogy ze slin a přítomnost THC. Nejběžnějším testem slin je Drugwipe.

Ústní voda na oklamání testů ze slin v naší nabídce

Co testy moči na drogy?

Testy moči na přítomnost THC policie nepraktikuje, nicméně tyto zkoušky bývají běžné například ve školách a na pracovištích. Přítomnost drogy v tomto případě THC se dá zjistit v horizontu cca cca 14 dnů až 1 měsíce !! Soudě podle doporučení zkušených harcovníků, kterým test mhohokrát prošel bez ztráty kytičky je nejlepší před testem urychlit metabolismus a doslova ho prolít. Kupte kilo citrónu a každý z nich si vymačkejte do pul litru vody. Toto opakujte v průběhu dne tolikrát, kolikrát to zvládnete, ideálně 10x. Tedy prolijete se 5 litry citrónové šťávy. Jednu hodinu před testem pak prolijete další litr a měli by jste být v pohodě.

Testy krve na přítomnost drog

Tady je to mnohem těžší, THC se ukládá v tukových buňkách a je velmi problematické ho odbourat rychle a beze stop. Jedinou výhodou je, že tyto testy jsou málo běžné. Většinou tě budou chtít prověřit formou testování slin, nebo moči. Díky funkci THC metabolitů a jejich ukládání do tukových buněk, je tímto testem také možné určit pasivní intoxikaci. Jinými slovy zjistí, že hulíte, ale jedná se o pasivní metabolity. V případě, že jste hulili krátce před testem krve (tkzv. akutní intoxikace) , doporučuje se postupovat stejně jako oklamat testy moči. Aktivní metabolity mizí z krve po 12-24 hodinách.

Je také dobré vědět, že pokud někdo krevní odběr a následný laboratorní test odmítne, bude se na něj hledět, jako by řídil pod vlivem omamné látky a bude mu na místě zabaven řidičský průkaz. Dále pak, že testy ze slin nebo moči, neslouží ve správním řízení jako průkazný důkaz.

Jak postupovat, když vás policie chytí a máte nález z testu slin na drogu

Na základě získaných informací lze říci, že v případě jakéhokoliv pozitivního nálezu při silniční kontrole pomocí slinných testů, je vhodné okamžitě se obrátit na svého ošetřujícího lékaře a požádat o kompletní screening s odesláním vzorku na soudní toxikologii. Slinné testy nejsou schopny rozlišit aktivní či neaktivní metabolity.

V žádném případě nepodporujeme a nedoporučujeme hulit před jízdou a toto chování odsuzujeme, jsou však případy, kdy je test pozitivní i přes velkou časovou prodlevu od posledního hulení.

Podcast Jak nepřijít o papíry

+ článek PhDr. Jiřího X. Doležala na dané téma

Tabulka testů na všechny drogy

Uvedené doby detekce je potřeba brát pouze jako orientační. Přesnou dobu detekce drog nelze přesně stanovit, protože velmi záleží na řadě faktorů. Především na intenzitě užívání (délce a pravidelnosti), na síle užívané látky a také na individuálních charakteristikách testované osoby (věk, váha, rychlost metabolismu pH moči, celkové zdraví, případná vyvinutá tolerance vůči užívané látce atp.)

Důležité je také rozdělení, zda se jedná o ORIENTAČNÍ TESTY nebo LABORATORNÍ TESTY

Orientační testy (ze slin nebo moči) se používají např. ve školách, v zaměstnání atd. a lze je zakoupit v lékárně nebo přes internet. Člověk si je tedy může na sobě vyzkoušet i sám. Nejsou ovšem 100% spolehlivé, může dojít k tzv. falešné pozitivitě.

Toxikologické testy v laboratoři (nejčastěji z krve nebo moči, méně často z vlasů) jsou oproti tomu spolehlivé a používají se např. pro potvrzení výsledku orientačních testů (např. policií, ale může si je u toxikologické laboratoře vyžádat a zaplatit kdokoli).

       

THC

     
vlasy podle délky vlasů až 90 dní    
sliny jednorázové užití pravidelné užívání  
  12-48 hodin až 7 dní, někdy i déle  
krev jednorázové užití pravidelné užívání  
  2-3 dny 2 týdny  
moč jednorázové užití užívání cca týdně pravidelné každodenní užívání
  1-6 dní 3-9 dní 7-30 dní
       

Pervitin (metamfetamin)

     
vlasy podle délky vlasů až 90 dní    
sliny cca 1-3 dny    
krev 1-3 dny    
moč 3-5 dní    
       

Kokain

     
vlasy podle délky vlasů až 90 dní    
sliny do cca 24 hodin    
krev do cca 24 hodin    
moč jednorázové užití pravidelné užívání  
  2-3 dny i více než 3 dny  
       

MDMA (extáze)

     
vlasy podle délky vlasů až 90 dní    
sliny cca 24 hodin    
krev cca 24 hodin    
moč jednorázové užití pravidelné užívání  
  1-3 dny 3-5 dní  
       

Heroin (opiáty)

     
vlasy podle délky vlasů až 90 dní    
sliny 1-2 dny    
krev 1-2 dny    
moč opium heroin morfium
  1-2 dny 1-4 dny 3-4 dny
       

Nikotin

     
vlasy podle délky vlasů až 90 dní    
sliny 7-10 dní    
krev 7-10 dní    
moč levnější testy nákladnější citlivější testy  
  2-5 dní 7-10 dní  
       

máte zkušenosti s kontrolami na drogy? máte nějaké rady nebo upřesnění, jak obelstít testy nebo doporučení? Napište do komentářů.

Akční nabídka

Upozornění!

Vstup na tyto stránky je povolen pouze pro osoby starší 18 let!