Pěkné Dušičky / Halloween!

growmart-growshop-semena-marihuany

Ke každé objednávce od nás dnes obdržíš slevu 10%

PRO ZAJÍMAVOST – HISTORIE DUŠIČEK A HALLOWEENU

dusickyOba svátky se týkají mrtvých. Jeden je katolický, druhý keltský. Přesto mají mnoho společného…

dušičkyOba svátky mají kořeny v keltských zvycích z doby, kdy lidé neuměli měřit čas, neznali kalendář a rytmus jejich životů udávalo postavení slunce a luny. Neměli čtyři roční období, ale jen dvě. Světlou, kdy seli, a tmavou, kdy sklízeli.

Začátek tmavé části roku se slavil v noci z 31. října na 1. listopadu jako svátek Samhain (volně přeloženo jako konec léta). Magičnost této noci umocňovala víra Keltů, že se stírá hranice mezi mrtvými a živými, kteří jsou velice blízko druhému břehu.

Liturgická Památka všech zemřelých, která připadá na druhý listopadový den, je lidově označována jako „Dušičky“. V katolickém církevním pojetí je vzpomínkou na ty, kdo ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do „nebe“, tedy do stavu svrchovaného a konečného štěstí ve společenství s Bohem a se všemi spojenými s Kristem, a jsou dosud ve fázi „očišťování“.

Svíčky na hrobech i v dýních

Po dobytí keltských území Římany se keltské a římské tradice různě prolínaly. Katolická církev však o pohanské zvyky neměla zájem a v šestém století zavedl papež Bonifác IV. pro období Samhainu svátek Všech svatých.

Památku zesnulých zavedl v roce 998 benediktýnský opat Odillo z Cluny. Od té doby se v mnoha evropských zemích slaví 1. listopadu svátek Všech svatýchden poté Dušičky. A tak zatímco v našich krajích vzpomínáme na zesnulé zapálením svíčky na hrobech, v anglosaských dávají svíčku do vydlabané dýně.

Lidé častěji navštěvují hroby svých blízkých, zdobí je a modlí se za mrtvé. V minulosti se v některých vsích na českém a moravském venkově peklo zvláštní pečivo, jímž se obdarovávali pocestní, žebráci u kostela a chudí lidé… Katolická církev vyslovuje v tyto listopadové dny víru, že za určitých podmínek mohou křesťané osvobodit zesnulé od patřičných trestů za hříchy, když jsou ve stavu očišťování. Rozdílné pojetí „života po tomto životě“, konkrétně například chápání pojmu „očistec“, rozděluje různé křesťanské tradice.
Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. Po stanovení slavnosti Všech svatých na 1. listopad se začala vzpomínka na všechny zemřelé slavit v následující den. Od 14. století zdomácněla v Římě. Od roku 1915, kdy v první světové válce zahynulo množství lidí, mohou katoličtí kněží sloužit toho dne tři mše.
hrbitov_podzim

V roce 998 zavedl tento církevní svátek clunyjský opat Odilo, který se tak snažil zamezit pohanským tradicícm. Od 13.století se svátek slavil po celé katolické Evropě a tedy i v Čechách. Původně se vzývali jen mrtví svatí, aby pomáhali křesťanské komunitě. Postupně se do modliteb a vzpomínek zahrnuli i obyčejní věřící, ti mrtví samozřejmě. Křesťanství tak navázalo na pohanské kulty předků.

Ve Francii patří svátek Všech svatých a po něm následující Dušičky k těm, které se slaví nejvíc. Na hřbitovy se chystají dvě třetiny Francouzů a s tím jsou spojeny problémy v dopravě. V Rakousku tradičně svátek Všech svatých a Dušičky doprovází kladení věnců a zapalování svíček. Dušičky po belgicku se liší od ostatních evropských zemí snad jen tím, že po návštěvě hřbitova si lidé dávají hustá klášterní piva, dvakrát kvašená, aby se vzpamatovali z lezavého mrholení. Na hroby se nosí květináče s obřími korunami žlutých, oranžových, purpurových a temně fialových chryzantém, takže řady náhrobků září sytými barvami. V neveselém počasí se tak hřbitovy stávají nejveselejšími místy v celé zemi, kolem nichž se tvoří veliké automobilové zácpy. Pokud jde o duše zesnulých, „vrátili“ se Britové ke keltské tradici Halloweenu, kterou dnes ovšem přijímají v komerční, americké podobě a karnevalové verzi maškarního večera, jež se vyvinula prý ve středověku.

V Čechách se konají mše 1.listopadu a 2.listopadu chodí nejen věřící zapalovat svíčky na hřbitov. Někteří vzpomínají na mrtvé doma. Církev ale varuje před komercionalizací tohoto svátku a upozorňuje, že podobně jako v případě Vánoc či Velikonoc se začíná postupně vytrácet jeho duchovní rozměr. Svátek Všech svatých se totiž každý rok stává čím dál výhodnějším byznysem pro obchodníky, kteří se předhánějí v nabídce květin, věnců, svíček a různých druhů lampiček. Pozůstalí tak nejednou utratí i několik sto či tisíc korun a kompenzují tím někdy kratší čas na zamyšlení, které předkům věnují.

dýně halloween

Před rokem 1989 byl Halloween v Čechách skoro neznámý. Do USA svátek přivezli v první polovině 19. století imigranti ze Skotska a Irska, tehdy však spočíval především v různých taškařinách – například se měnila jména ulic nebo se vytahovaly židle do korun stromů. Koledníci chodili od domu k domu a dožadovali se bochánků, za což se pomodlili za duše příbuzných těch, kteří je obdarovali. V posledních letech se svátek duchů ve stylu „made in USA“ vydal na vítězné tažení do mnoha zemí světa. Jen málokdo si při bujarých oslavách svátku Duchů (Halloween) zřejmě vzpomene na své mrtvé předky, jejichž památka se v tento den původně uctívala.

Staří Keltové, jimž se autorství svátku Halloween připisuje, se v tento magický den, po němž začíná „období temnoty a zimy“, oblékali do zvířecích kůží. Věřili, že té noci se domů vraceli duše zemřelých a vyhledávaly tak pomoc příbuzných, aby jim pomohli překročit onu hranici do Země Mrtvých. Lidé proto vyráběli svítilny z vydlabaných řep, aby duchům posvítili na cestu. Sami se převlékali do starých cárů a malovali si obličeje, aby se sami uchránili před zlými duchy.

halloween dušičky 2016

Svátek se jmenoval Samhain, byl to Nový rok a začátek zimy, doby temna a chladu.Slovo Samain je kombinací samh (léto) a fuin (závěr, konec), znamená tedy „konec léta“. Jeho protikladem je Beltain 1.5., začátek léta , který se v Čechách slaví jako Čarodějnice.

Pohanský svátek přežil i po rozšíření křesťanství, v různých oblastech však má trochu jinou podobu. Například v Mexiku a Jižní Americe se tento den nazývá Día de los Muertos (Den mrtvých). Doma i na hřbitovech si lidé staví malé oltáře, které zdobí květinami, ovocem, čokoládovými kostlivci, marcipánovými rakvemi a fotkami zesnulých blízkých. Jejich památku si však nepřipomínají truchlivě – 1. listopadu s kytarami či rádiem vyrážejí na hřbitov, kde pořádají piknik.

halloween dyně

O tom, že na Halloween v dnešní podobě se nejvíce těší děti, není pochyb. S duchy si totiž docela dobře rozumějí a radost jim dělá hlavně starý zvyk, podle něhož obcházejí domy v převlečení za figurky z hororových či vědeckofantastických filmů. Ruce si každý rok v říjnu mnou obchodníci, pro něž je toto období po Vánocích druhým nejvýdělečnějším v roce. Po celých Spojených státech, a v posledních letech i v jiných zemích, se s večírky doslova roztrhne pytel. Lidé všech věkových kategorií nezdobí jen sebe, ale i svá obydlí, která přeměňují ve strašidelné zámky.

iPad-Halloween-Wallpaper

K vydlabané dýni se zapálenou svíčkou uvnitř (v angličtině jack-o‘-lantern), která k Halloweenu neodmyslitelně patří, se vypráví příběh Hrozného Honzy (Jacka), který proslul jako alkoholik a podvodník, ošálil dokonce samotného ďábla. Proto když Honza zemřel, nedostal se ani do pekla. Satan však byl k němu milostivý a daroval mu žhavý uhlík ve vydlabaném tuřínu, aby viděl na cestu ve věčné temnotě.

V 16.století se oba svátky zejména v anglosaských zemích slily. Svátek Všech Svatých neboli Hallows‘ Day, čili Den všech blahoslavených. Předvečer tohoto svátku se jmenoval All Hallows‘ Evening, ve vesnickém slangu prostě Halloween. Dnešní podoba svátku vznikla v Americe. Přistěhovalci byli především protestanté, kteří neslavili církevní katolické Dušičky. Navrátili se tedy k pohanské verzi svátku. Irové, kteří se přistěhovali především v 19.století, začali dělat svítilny z dýní místo z tradičních řep a svátek se rychle „uchytil“. Ve 20. letech 20. stol. se začaly konat první oficiální městské oslavy a v dnešní době si lidé zdobí dům, vyrábějí dýňové svítilny a pečou dýňové koláče. Děti se těší, až se převlečou za strašidla všeho druhu a budou chodit od domu k domu s krátkou větičkou – trick or treat (trik nebo dobrotu). V případě, ze majitel domu řekne trik, vám strašidla musí něco předvést, např. stoj na hlavě a podobně. Dotyčný majitel domu je většinou také obdaruje sladkostmi a ovocem. I když upřímně řečeno, dnes jsou strašidla někdy velmi náročná a mnohdy vyžadují odměnu i peněžitou.

Na konec pro tebe máme galerii tématických obrázku, třeba na tvojí plochu 🙂

Přejeme pěkné prožití Dušiček / Halloweenu

Growmart team

Akce semena konopi Nuka Seeds

Komentuj