Doprava zdarma nad 1500 Kč

Rychlé a diskrétní doručení

Týdenní slevy a akce

0
0
Subtotal:

Žádné produkty v košíku.

Doprava zdarma nad 1500 Kč

CBD a konopí jako lék proti autismu?

autismus a cbd

Kanabidiol a konopí jako lék proti autismu?

CBD a autismus

CBD zvládne vyzrát nad mnoha neduhy dnešní doby. Zvládne však něco tak komplikovaného, jako je autismus?

Je mnohem jednodušší léčit choroby, nebo poruchy, u kterých známe příčiny jejich vzniku, než u těch, kde tyto příčiny neznáme. Takový autismus zjevné příčiny nemá. Je tedy velmi složité najít vhodnou formu léčby.

K vývoji autismu vede řada faktorů, například výskyt drog u rodičů, jejich věk, jestli dítě v rané fázi života přišlo do styku s nějakými nežádoucímu faktory atd.. Samozřejmě kombinace těchto neduhů se také může vyskytnout. Právě díky tomuto se závažnost symptomů autismu řadí spíše k těm horším variantám. Léčba je tedy poměrně složitá.

duševní porucha

Nicméně, nashromážděné důkazy prohlašují, že v mnoha případech autismu dochází k redukci „inhibičního tónu“ v mozku. A právě preparáty bohaté na CBD by mohly tento tón posílit a přispět tak k léčbě autismu.

Jak charakterizovat autismus? může kanabidiol pomoci?

Toto duševní onemocnění provází komunikační deficit, abnormální sociální chování, a omezené a opakující se motorické projevy. Neexistují žádné testy, které by vám dokázali, že jste autisté. Nedokážete to zjistit ani z krevního obrazu a magnetické rezonance. Autismus se proto diagnostikuje po dlouhodobém pozorování a celkovým zhodnocením daného jedince.

Někdy to bývá dost očividné. Dítě nedokáže dlouho udržet oční kontakt. Můžeme u nich zpozorovat nadměrný nával emocí při styku s konkrétním druhem potravin. Nějaké zvuky je donutí zakrýt si uši a pak se kymácejí dopředu a dozadu. Utíkají od dětí, aby si našli svůj vlastní klidný prostor. Tyto příznaky ukazují atypické reakce na dané stimuly.

GABA a její vliv na autismus GABA

Tato přecitlivělost ukazuje na poškození „tlumičů“ na zpracovávání vstupních informací v mozku. Dochází také k utlumení funkcí nervového mediátoru GABA. Když chápeme mozek jako rádio, tak GABA jakoby ztišuje hlasitost a dělá zvuk čistší a lépe vnímatelný.

Na Stanfordu působí vědec jménem Karl Diesseroth. Je to expert na poli optogenetiky, která se zabývá řízením buněk v živé tkáni pomocí světla. Udělal sérii testů u myší, kde GABA fungovala normálně a u myší, jejichž chování bylo totožné s chováním autisty.

optogenetika

Experiment spočíval v tom, že u zdravých myší implantoval světelné diody do jejich mozků a po jejich zapnutí měla GABA omezit svou funkci. Když na věc došlo, tyto myši začaly vykazovat mnohem menší sociální interakci. U myší, kde GABA nebyla aktivní se stala opačná reakce. Po zapnutí diod se funkce sociální interakce vrátila do běžné normy a myšky byly méně plaché.

Jak do toho všeho spadá CBD se dozvíte o pár řádků níže.

Jak CBD může pomoci proti autismu

Klinické testy už potvrdily, že kanabidiol dokáže pomoci dětem při boji proti epilepsii. I v těch případech, kde běžné praktiky a léčiva selhaly. Může být však CBD užitečný stejně užitečný v případech autismu?

světelné diody u myší

Jak se dá poznat míra autismu u myší? Je pár testů, které vědci běžně používají při zkoumání sociálního chování u těchto malých tvorečků. Jeden z těchto testů měří čas, kdy jedna myš tráví čas s tou druhou. Pak je tu srovnání času, kdy myš reaguje na neživý předmět.  Běžná myš samozřejmě dá přednost jiné myšce, než nějakému předmětu. Pokud zde ale máme myši trpící autismem, tak se tyto preference výrazně liší.

Těmto malým milovníkům sýra byla poté podána dávka CBD. Z ničeho nic se myši trpící autismem začaly sami odhodlávat k interakci s ostatními jedinci, než s neživým předmětem. To nahrává, že kanabidiol ovlivňuje deficit sociální interakce. Ale nebylo prokázáno, jak kvalitně CBD působí.

CBD proti autismu

V nadcházejícím experimentu se umístily dvě myši do čtvercového skleněného boxu. Mohly se volně pohybovat a zkoumat daný, ale bohužel trochu omezený prostor. Autistická myška v tomto případě unikala kontaktu s tou druhou a snažila se najít jakýsi klidový prostor v rohu zmíněného boxu. Vědci usoudily, že se jedná o značnou míru sociální úzkosti, která byla způsobena přehlcením prostorového vnímání (výše zmíněné poškození tlumičů na zpracovávání informací). CBD tuto neustálou potřebu utíkat nebo unikat zmírnil. Podle výsledků dokáže CBD redukovat úzkostlivé stavy ze sociální interakce, které jsou způsobeny omezenou činností GABA signálů v mozku.

Kanabidiol tak zvyšuje aktivitu neuronů v mozku. Ty potom navozují formu balancu, která normalizuje sociální chování, zatím alespoň u myší.

Momentálně vývoj dění

K dnešnímu zkoumají efektivitu CBD vůči autismu jen na jednom místě. Tím je zdravotnické centrum Shaare Zedek v Jeruzalémě, projekt je veden doktorem Adi Aranem. Tyto klinické testy bohužel nebudou kompletní dříve, než v červnu 2019. Zajímavé je, že se kupí mnoho neoficiálních důkazů o efektivitě kanabidiolu. Ale jelikož se jedná o nepodložené důkazy, jen stěží to způsobí nějaký posun ve strategii léčby autismu.

To ovšem vědce utvrzuje v tom, že jsou na dobré cestě a jsou nadšeni z možnosti se podílet na takovém výzkumu, který může způsobit značný průlom na poli vědy i medicíny.

Upozornění!

Vstup na tyto stránky je povolen pouze pro osoby starší 18 let!