Doprava zdarma nad 1500 Kč

Rychlé a diskrétní doručení

Týdenní slevy a akce

0
0
Subtotal:

Žádné produkty v košíku.

Doprava zdarma nad 1500 Kč

Oficiální postup orgánů a metodika pro zjistění obsahu THC v rostlinách konopí

METODA PRO KVANTITATIVNÍ URČENÍ OBSAHU THC (TETRAHYDROKANABINOLU) V ODRŮDÁCH KONOPÍ

Tato směrnice je určena pro naše pomáhej a chraň složky, která má za úkol odhalit potenci zabavených rostlin konopí

určení thc v konopí pro policii Rozsah a oblast použití

Tato metoda určuje obsah tetrahydrokanabinolu (THC) v odrůdách konopí (Cannabis sativa L.). Metoda podle potřeby používá postup A nebo B, které jsou zde popsány.
Metoda je založena na kvantitativním určení THC plynovou chromatografií (PCh) po extrakci vhodným rozpouštědlem.
Postup A
Postup A se používá pro stanovení úrovně produkce podle čl. 5a odst. 2 nařízení (ES) č. 1251/1999.
Postup B
Postup B se používá v případech podle třetího pododstavce čl. 7b odst. 1 tohoto nařízení a při ověřování, zda jsou podmínky podle druhého pododstavce čl. 5a odst. 1 nařízení (ES) č. 1251/1999 dodrženy, aby mohlo být počínaje hospodářským rokem 2001/2002 do seznamu odrůd zahrnuto konopí, pro které lze poskytovat platbu na plochu.

určení thc v konopí pro policii Vzorkování

Odběr vzorků
Postup A: z porostu dané odrůdy konopí odeberte z každé vybrané rostliny část dlouhou 30 cm, která obsahuje nejméně jedno samičí květenství. Odběr vzorků se provede v období trvajícím od 20 dnů po počátku květu až do 10 dnů po skončení květu, za dne a systematickým způsobem, aby bylo zajištěno, že je vzorek pro daný pozemek reprezentativní, avšak s výjimkou okrajů. Členské státy mohou schválit vzorkování v období od počátku květu až do 20 dnů po počátku květu, pokud jsou v období od 20 dnů po počátku květu do 10 dnů po skončení květu od každé pěstované odrůdy v souladu s výše uvedenými pravidly odebrány další reprezentativní vzorky;
Postup B: z porostu dané odrůdy konopí odeberte vrchní třetinu každé vybrané rostliny. Odběr vzorků se provede během 10 dnů po skončení květu, za dne a systematickým způsobem, aby bylo zajištěno, že je vzorek pro dané pole reprezentativní, avšak s výjimkou okrajů. V případě dvoudomých odrůd budou odebrány pouze samičí rostliny.
Velikost vzorku
– Postup A: vzorek obsahuje části 50 rostlin na pole;
– Postup B: vzorek obsahuje části 200 rostlin na pole;
Jednotlivé vzorky jsou umístěny do plátěného nebo papírového pytle tak, aby se nerozdrtily, a poslány se do laboratoře k analýze.
Členský stát může stanovit, že druhý vzorek odebraný pro případnou kontraanalýzu bude uschován producentem nebo subjektem zodpovědným za analýzu.

určení thc v konopí pro policii Sušení a skladování vzorku

Sušení vzorku musí začít co nejdříve, v každém případě do 48 hodin za použití jakékoli metody pod 70°C. Vzorky se usuší tak, aby měly stálou hmotnost a obsah vody mezi 8% a 13%.
Po sušení uskladněte vzorky tak, aby se nerozdrtily, v temnu při teplotě nižší než 25°C.

METODA PRO URČENÍ OBSAHU THC V KONOPÍ Stanovení obsahu THC

Příprava zkušebního vzorku
Z usušených vzorků odstraňte stonky a semena větší než 2 mm.
Rozdrťte usušené vzorky na polojemný prášek (který projde sítem s otvory o průměru 1 mm).
Prášek můžete skladovat 10 týdnů při teplotě nižší než 25°C v temnu a suchu.

Činidla a extrakční roztok

Činidla
– tetrahydrokanabinol, čistý pro chromatografické účely,
– squalen, čistý pro chromatografické účely, jako vnitřní standardní vzorek.
Extrakční roztok
– 35 mg squalenu na 100 ml hexanu
Extrakce THC
Odvažte 100 mg drceného testovacího vzorku, umístěte jej do odstředivkové zkumavky a přidejte 5 ml extrakčního roztoku, který obsahuje vnitřní standardní vzorek.
Umístěte do ultrazvukové lázně a ponechejte 20 minut. Odstřeďujte 5 minut při 3000 otáčkách za minutu a poté odstraňte roztok THC, který vyplave na povrch. Vstříkněte roztok do chromatografu a proveďte kvantitativní analýzu.

určení thc v konopí pro policii Plynová chromatografie

a) Přístroj
– plynový chromatograf s plamenovým ionizačním detektorem a děleným/neděleným vstřikovačem,
– kolona umožňující dobré oddělení kanabinoidů, například skleněná kapilární kolona dlouhá 25 m a o poloměru 0,22 mm, impregnovaná 5% nepolární fenyl-methyl-siloxanovou fází.
b) Rozsahy kalibrace
Nejméně tři body pro postup A a pět bodů pro postup B, včetně bodů 0,04 a 0,50 mg/ml Δ9 -THC v extrakčním roztoku.
c) Podmínky měření
Následující podmínky jsou příkladem pro kolonu uvedenou v bodě a):
– teplota v peci: 260°C
– teplota vstřikovače: 300°C
– teploty detektoru: 300°C
d) Vstříknutý objem: 1 μl.

Výsledky

Výsledky se vyjádří na dvě desetinná místa v gramech Δ9 -THC na 100 gramů analytického vzorku usušeného na stálou hmotnost. Použije se tolerance 0,03 g na 100 g.
– Postup A: jedno stanovení na jeden zkušební vzorek.
Pokud je však získaný výsledek nad hranicí stanovenou podle druhého pododstavce čl. 5a odst. 1 nařízení (EHS) č. 1251/1999, provede se druhé určení u analyzovaného vzorku a za výsledek bude považována střední hodnota obou měření.
– Postup B: výsledek odpovídá střední hodnotě dvou měření zkušebního vzorku.“.

Zdroj: NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2860/2000

Upozornění!

Vstup na tyto stránky je povolen pouze pro osoby starší 18 let!