Technické konopí – historie rostliny a nynější legislativa

Jedná se o základní přehled a průřez historií konopí. Konopí je tu s námi již pěknou řádku let, pojďme se podívat kde a kdy jsou o něm první informace a upřesníme si, jak je to s pěstováním technického konopí.

Konopí. Tak nenápadná a zdánlivě obyčejná rostlina. Bylo by skoro pošetilé tvrdit, že se níže dočtete o všem, co tato rostlina dokáže. Už jen z toho důvodu, že třeba právě dnes napadne nějakou chytrou hlavu další nové využití. I to je možné. Potenciál konopí je totiž doslova nezměrný. Dočtete se tedy o produktech, které je možné z konopí získat. Výčet věcí ale není kompletní. Jde spíše o základní přehled toho, co nám konopí nabízí. Trocha legislativy nastíní, co a jak dělat, když chcete pěstovat. A stručný náhled do historie potvrdí, že i dnes častokráte zavrhovaná rostlina má nevyvratitelnou historickou hodnotu a tradiční využití. A co je tradiční, je přeci vyzkoušené a osvědčené, protože to funguje, no ne?

Co je to konopí teda za rostlinu?

konopí technické V tomto článku bude řeč pouze o technickém konopí rostoucím na polích. Z hlediska botanického nejsou rozdíly v rostlině netechnické a technické nějak zásadní – jde hlavně o podíl účinné látky THC. Aby byla rostlina technická, musí splnit zásadní podmínku. Tou je obsah již zmíněného tetrahydrocannabinolu pod úrovní 0,3 %. Pokud toto rostlina splňuje, je možné ji označit za technickou. S tím je spojeno mnoho benefitů, jako například legalita a možnost dalšího zpracování rostliny za účelem následného prodeje.

Jak konopí vypadá, asi již všichni víme, a proto botanickou charakteristiku můžeme oželet. Jen okrajově zmíním, že konopí je jednoletá dvoudomá rostlina dosahující délky 40–400 cm. Vysoký vzrůst technických rostlin je tudíž příznivý z hlediska množství biomasy, kterou je rostlina schopna vyprodukovat. Ale to je pro začátek jen jedna z mnoha výhod. Nemusí se totiž jednat pouze o biomasu, ale obecně o základní materiál, který rostlina poskytuje. Jeho následné zpracování může vyústit v nemalé množství rozličných produktů.

Okénko do konopné historie

technická marihuana Původ konopí je odhadován do oblasti centrální Asie, kde je možné pozorovat jeho přirozený výskyt. Z této oblasti se šířilo dál do světa, nejspíše v souvislosti s domestikací. Co se využití konopí týká, informace z různých zdrojů se od sebe liší. Jako nejstarší odkaz lze uvést až 10000 let před naším letopočtem (dále jen př. n. l.) Čínu v oblasti medicíny. V Číně byly také objeveny zbytky konopného vlákna staré 6 000 let. Asi jedna z prvních písemných zmínek o konopí je z období okolo let 2737 až 2697 př. n. l., z pravděpodobně nejstaršího Čínského herbáře. Autorem byl tehdejší císař a uznávaný léčitel Šen-nung.

Konopí a jeho účinky byly známé i dalším dávným civilizacím, jako třeba v Mezopotámii kolem roku 5000 př. n. l. V Egyptě bylo využíváno nejen v medicíně, ale také pro přípravu papíru (zhruba od roku 2350 př. n. l.). O blahodárných účincích konopí věděli své i afričtí hotentoti, což nám mimo jiné přibližuje putování konopí světem. Za první Evropany, kteří znali konopí, se dají označit Římané. Na základě geologických výzkumů v Itálii byla totiž přítomnost konopí prokázána již v době 3000 let př. n. l. Mimo tyto opravdu pradávné zmínky nacházíme i ty méně staré, leč stejně důležité. Krom již zmíněného papíru bylo konopí používáno při mořeplavectví, a to na výrobu lan a plachet, které měly dlouhou životnost a vysokou pevnost. To by mohlo být z historie konopí prozatím vše. Snad to postačí jako důkaz toho, že tradice této rostliny je opravdu letitá.

Pěstování dneška

výstava-konopí-marihuana Dnes je možné konopí pěstovat, dalo by se říci, dle libosti, pokud ovšem splňuje již zmíněnou podmínku o obsahu THC. Přesto je však lidí, kteří konopí pěstují, spíše méně nežli více. Důkazem jsou i sestupná čísla statistik. Jen pro zajímavost: v roce 2008 bylo v ČR oseto konopím 1 530 ha půdy, zatímco v roce 2010 pouhých 142 ha. Těžko říci, proč tomu tak je, protože, jak se ještě dočtete, konopí je opravdu rostlinou budoucnosti, zejména v kontextu udržitelného rozvoje a ekologie. Pokud tedy dnes chcete pěstovat konopí, kromě oné podmínky je dobré znát legislativu týkající se technického konopí. Ta je u nás upravena zákonem č. 362/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách.

V § 5 je uvedeno , že povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování konopí k účelům průmyslovým (vlákno a semeno) a pokusnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely. Podle § 15 odst. e) se zakazuje získávat konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrocannabinolů. V § 24 odst. a) se zakazuje pěstovat druhy a odrůdy rostlin konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrocannabinolů. Velmi důležitý je také § 29, který ustanovuje ohlašovací povinnost osob pěstujících konopí. Osoby pěstující konopí na celkové ploše větší než 100 m² jsou povinny předat místně příslušnému celnímu orgánu podle místa pěstování třikrát za rok údaje o výměrách pozemků, na kterých bylo a bude pěstováno konopí, včetně informací o použité registrované odrůdě.

Tato ohlašovací povinnost se vztahuje i na mák, ale tyto noviny nemají ani za mák s mákem nic společného, proto se o tom nezmiňuji. Z tohoto všeho tedy vyplývá jediné. Pokud jste ochotni informovat příslušné orgány třikrát ročně o svém hospodaření s konopím, opravdu nic vám nebrání v tom, abyste dělali svět zelenější.

zdroj konoptikum

Upozornění!

Vstup na tyto stránky je povolen pouze pro osoby starší 18 let!