ČR a konopí přehledně: co říká zákon, na co si dát pozor a jaké jsou vyhlídky?

Téma, o kterém se diskutuje už hromadu let, téma, které i vzhledem ke spoustě mýtů a nejasností rozděluje společnost. To je legalizace konopí v ČR. Co v současné době zákon povoluje, co už je trestné a jaké jsou výhledy do budoucna? Na to všechno se v následujících řádcích zaměříme.

Jaký je rozdíl mezi legalizací a dekriminalizací?

Než zabředneme do tématu hlouběji, vysvětleme si na začátek rozdíl mezi dvěma pojmy, které jsou v souvislosti s konopím často zmiňovány a zaměňovány, a to legalizací a dekriminalizací.

V případě legalizace mluvíme o vyjmutí konopí ze seznamu zakázaných látek, kdy jeho užívání, držení nebo pěstování není nezákonné. Povolen je i prodej, avšak mohou se k němu vázat různé výjimky a omezení (jako je tomu třeba u alkoholu nebo tabáku). Přístup jednotlivých zemí k legalizaci je odlišný a i v ke konopí tolerantních zemích je trh s konopím regulován.

Dekriminalizace konopí znamená, že látka je stále zakázaná, ale za užívání nebo držení nehrozí trestní stíhání. Od sankcí může být zcela upuštěno, případně mohou být voleny jiné formy (např. pokuta).

ČR a konopí přehledně: co říká zákon, na co si dát pozor a jaké jsou vyhlídky?
Zdroj: Freepik.com

Jak se aktuálně ČR staví ke konopí?

V současné době probíhají intenzivní debaty o legalizaci konopí, které bychom se mohli dočkat třeba už v roce 2024. Do té doby však platí jiná pravidla a možná se vám bude hodit udělat si pořádek v tom, “co se může a co ne”.

  • Pěstování konopí

Jak se dívá český zákon na pěstování konopí? Pěstovat je možné rostliny technického konopí (které zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách definuje jako rostliny z rodu konopí, ze kterých lze získat konopí s obsahem nejvýše 1 % THC). Pokud jste doposud měli v hlavě hranici 0,3 % THC, ta platila do roku 2022, kdy se dočkala navýšení.

Pokud pěstujete technické konopí především pro průmyslové, potravinářské, kosmetické, technické či zahradnické účely na ploše menší než 100 m2, nepotřebujete žádné povolení ani licenci. K pěstování na větší ploše se už váže ohlašovací povinnost.

V případě, že budete pěstovat maximálně 5 rostlin konopí s obsahem THC nad procentním bodem, dopouštíte se přestupku. U vyššího množství pak dokonce trestného činu

Jiná je situace s konopím pěstovaným pro léčebné účely, které může obsahovat vyšší množství CBD i THC nad hranici 1 %. Pěstovat jej může pouze právnická nebo podnikající fyzická osoba s licencí udělenou Státním úřadem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a povolením k zacházení s návykovými látkami a přípravky vydaným Ministerstvem zdravotnictví. Podle zmiňované novely zákona z roku 2022 SÚKL licenci uděluje na základě žádosti a při splnění podmínek daných zákonem, nikoli podle svého výběru v rámci zadávacího řízení, jako tomu bylo dříve.  

  • Držení konopí

Technické konopí s THC pod 1 % lze volně držet a přechovávat. Nelegální je ale držení konopí s vyšším obsahem THC, a to i v případě, že jde o osobní potřebu. V případě malého množství se dopouštíte přestupku, u většího množství už hrozí i trest odnětí svobody.

  • Užívání konopí

Samotné užívání konopí nelegální není (nicméně jeho držení, jak jsme uvedli výše, ano).

  • Prodej a nákup konopí

Opět zde není problém u technického konopí. Za prodej konopí s vyšším podílem THC už ale hrozí vězení. Legálně lze s vyšším obsahem THC zakoupit pouze léčebné konopí. To je vydáváno na lékařský předpis.

A jak to bude dál?

Vše, co jsme uvedli výše, by se ale brzy mohlo změnit. Vláda totiž aktuálně projednává legalizaci konopí podle návrhu vypracovaného Piráty. Ten zahrnuje plán na možnou podobu regulovaného trhu, kdy by se konopí prodávalo ve specializovaných prodejnách. Podmínkou by byla registrace kupujících v registru uživatelů, nakoupit by také bylo možné jen limitované množství v jednom měsíci.

Někomu by se současný návrh mohl zdát přísný, pro část vládních stran je ale naopak benevolentní až příliš. Jak vše dopadne, se snad dozvíme již brzy.

Upozornění!

Vstup na tyto stránky je povolen pouze pro osoby starší 18 let!