Doprava zdarma nad 1500 Kč

Rychlé a diskrétní doručení

Týdenní slevy a akce

0
0
Subtotal:

Žádné produkty v košíku.

Doprava zdarma nad 1500 Kč

Konopí a IQ, aneb vyvrácení mýtu

konopí a IQ

Nová studie potvrzuje, že užívání konopí nesnižuje IQ

Jistě jste slyšeli mnoho informací o tom, jak konopí zabíjí mozkové buňky a lidé jsou díky konzumaci této bylinky hloupější, pomalejší a celkově zaostalejší. Dokonce se na to prováděl i výzkum, který měl tento mýtus objasnit a potvrdit. Na povrch ovšem vyšla nová studie, která tu původní zastiňuje novými argumenty. Jaké to jsou?

Dřívější výzkum, který poukazuje na snížení IQ kvůli užívání konopí

konopí a IQ Myšlenka, že konopí omezuje a snižuje naše kognitivní funkce není tak úplně výplodem lidské fantazie. Tato idea se ve společnosti pohybuje mnoho let a stala se jakýmsi prostředkem v propagandě proti užívání konopí. Teprve v roce 2012 vyšla najevo studie, která spojuje užívání marihuany a rapidní snížení kognitivních funkcí a IQ u teenagerů.

Samotná studie se zaměřovala na lidi ve věku 13-38. Účastnící vyplnili všeobecné informace o sobě, prováděli klasické IQ testy a uvedli, zda-li mají zkušenosti s marihuanou.

Možná už se domýšlíte, kam tato vědecká analýza směřovala. Účastníci se zkušenostmi s marihuanou měli v těchto testech horší skóre. Ti, kteří užívali konopí ve větším množství měli dokonce zaznamenaný pokles hodnoty IQ.

Z této studie vědci usoudili, že konopí musí nějakým způsobem intoxikovat mozek, což vede k jistým poruchám, zejména v letech adolescence. K této studii se pak začaly nabalovat další studie, většinou identické, nebo s minimálními rozdíly.

A co se stalo pak? Z každého rohu šlo slyšet, že když lidi kouří trávu, tak budou hloupí, neúspěšní a podobné bláboly.

Nakonec se ale ukázalo, že se jisté aspekty této problematiky vnímaly trochu jinak.

Studie dvojčat zavrhuje výzkum z roku 2012

konopí a IQ Může se to zdát jako pádný důkaz vedoucí ke snížení kognitivních funkcí, ale studie z roku 2019 zpochybňuje metodologii, která vedla k výsledkům v roce 2012. Nová studie tak naznačuje, že závěry ohledně konopí a sníženého IQ mohly být unáhlené.

Studie na dvojčatech naznačuje, že marihuana vůbec nestojí za nějakými psychickými poruchami. Namísto toho výzkumníci přišly s teorií, že spíše genetické a enviromentální faktory vedou ke snížení IQ a k náchylnosti užívání konopí.

Takže jak je to možné, že se mohou dvě podobné studie lišit tak zásadním způsobem? Pravděpodobně jde o jiný přístup k problematice a jiný úhel pohledu.

Studie z roku 2012 velmi zřetelně popisuje spojení mezi konzumací konopí a snížení inteligenčního kvocientu. Ale už neukazuje, zda marihuana opravdu stojí za sníženým IQ. Nabízí se možnost, že za sníženou inteligencí stojí něco úplně jiného, než konopí. Dobrým příkladem je třeba sociálně-ekonomická situace, nebo konzumace tabáku. I to může náš mozek degenerovat.

Jak se k této problematice staví studie z roku 2019?

„Studie prováděná na dvojčatech je speciálně navržena na výzkum základních vztahů. Jednovaječná dvojčata mají naprosto jednotný genový kód a jsou vystavena identickým vlivům. Pokud se zaměříme na ony genetické a enviromentální faktory, můžeme je porovnávat mezi páry dvojčat“, tvrdí doktorka Jessica Megan Ross, autorka a vedoucí této práce.

Abstinence vaše IQ neochrání

konopí a IQ Studie doktorky Rossové se podobně jako práce z roku 2012 zaměřovala na výzkum kognice a IQ, ale namísto jedinců bylo pozváno 428 párů dvojčat. Sledováním dvojčat, které se lišili zejména v konzumaci konopí, mohla doktorka Rossová a její tým sledovat, jestli došlo k nějakým změnám u jednotlivých párů.

Pokud konopí opravdu intoxikuje mozek (jak naznačuje studie 2012), tak by logicky jedno dvojče mělo pokles IQ, oproti svému protějšku. Ale k tomu nedošlo. V případě, kdy jedno dvojče užívalo marihuany, zaznamenali pokles IQ u obou dvojčat.

„Naše studie tímto vyvrací výsledky předešlých prací, podle kterých je konopí zodpovědné za horší kognitivní funkce. Našli jsme průkazné spojení mezi užíváním konopí a snížení kognitivních schopností, ale samotné konopí toho není příčinou. Jinak by abstinující dvojče mělo stále stejné kognitivní funkce, oproti svému protějšku“.

Doktorka Rossová tedy tvrdí, že konopí nemá nic společného se snížením inteligenčního kvocientu. Genetické a enviromentální faktory hrají podle ní větší roli.

Předešlé studie mají podobné výsledky

konopí a IQ Loňská vědecká práce ovšem není první, která se touto problematikou zabývala. Studie dvojčat podobného ražení proběhli v letech 2004, 2016 a 2017. Výsledky byly takřka identické.

Práce z roku 2019 značně posílila výsledky předešlých prací. Mimo jiné se také věnovala i tématu celkového fungování pohybového ústrojí, svalové paměti a vlivu konopí na tyto funkce. Sběr dat a práce s dvojčaty byly více intenzivní a zaměřily se především na období dospívání a účinky konopí v té době.

Bohužel, tato studia měla jednu vadu. Žádný účastník nebyl opravdu těžký uživatel marihuany. Většina párů by se dala označit jako občasní uživatelé. Žádný nebyl označen jako „těžký kuřák“, který užívá konopí třeba několikrát denně.

Sama doktorka Rossova vyřkla oblíbenou větu ve vědeckých kruzích. Jednalo se opět o nutnost více pochopit kladné a záporné stránky užívání konopí a že výzkum se stále vyvíjí.

Každopádně si můžeme s klidem v duši říci, že z konopí se nehloupne. Setkáte-li se s někým, kdo bude tvrdit opak, můžete ho odkázat na studii doktorky Rossové.

Souhlasíte s tvrzením, že kouření/užívání marihuany má v rámci IQ negativní vliv? Nebo se přikláníte ke genetickým a enviromentálním faktorům, které mohou zhoršit naše kognitivní funkce?

Upozornění!

Vstup na tyto stránky je povolen pouze pro osoby starší 18 let!