Další pokračování našeho seriálu o nejčastějších škůdcích se bude týkat Molice skleníkové (Trialeurodes vaporariorum). Molice jsou opravdu skutečnou pohromou nejen pro rostliny konopí. Nyní si tedy můžete přečíst o Molicích, vše co potřebujete vědět, aby jste předešli případným problémům.

molice-skleníková-growmartMolice skleníková je velmi malý savý hmyz s velikostí 1 – 2 mm. Molice jsou skutečnou pohromou. Obvykle žijí ve sklenících, ale mohou se objevit i v domácnostech. Hmyz a larvy žijí na spodní straně listů, kde tvoří početné kolonie. Dospělí jedinci a larvy dělají do rostlin otvory, aby mohli sát mízu. Mohou tak způsobit naprostý úhyn rostliny.

Produkují navíc medovici, která narušuje fotosyntézu a na níž se vyvíjejí bakterie a plísně. Vajíčka jsou většinou nakladena pod listy, kde žijí okřídlení dospělí jedinci. Reprodukce je partenogenezní a samice mohou v závislosti na rostlině a teplotě naklást 100 až 600 vajíček (0,2 mm).

napadený-list-molice-skleníková-growmart

Nejjednodušším způsobem, jak je objevit, je zatřást listy napadené rostliny, takže celá populace vzlétne v bílém roji.

Dobrými příznaky přítomnosti tohoto hmyzu jsou místa, kde sají mízu a také stopy medovice na horních částech listů.

Molice lze snadno vyhubit opakovaným postřikováním každých pět dnů tradičním insekticidem na bázi pyrethrinu nebo glycerinu.

Stejně tak je možné mezi rostliny pěstované ve skleníku zasadit řeřichu nebo měsíček.

Zasadit můžete také pažitku.

Přirození predátoři Molice skleníkové:

eretmocerus-eremicus-growmartEretmocerus eremicus je přirozeným predátorem molic a všech jejich larválních stádií (venku / ve skleníku).

Eretmocerus-mundus-growmartEretmocerus mundus je přirozeným predátorem molic a všech jejich larválních stádií (venku / ve skleníku).

Macroluphus-caliginosus-growmartMacrolophus caliginosusest je účinným predátorem molic (venku / ve skleníku)

Zdroj: Weedology

Akce semena konopi Nuka Seeds

Komentuj