Doprava zdarma nad 1500 Kč

Rychlé a diskrétní doručení

Týdenní slevy a akce

0
0
Subtotal:

Žádné produkty v košíku.

Doprava zdarma nad 1500 Kč

O. S. Kopáč – pacienti se bouři, boj za lékařské konopí

Pacienti rok po odsouhlasení zákona o léčbě konopím, stále nemohou konopí nikde zakoupit. Letos vniklo občanské sdružení „Kopáč“, které má pomoct lidem kteří potřebují léčbu konopím. Věříme, že spolku Kopáč se podaří urychlit legalizaci konopí v ČR

kopac

ROK OD PŘIJETÍ ZÁKONA JE LÉČBA KONOPÍM STÁLE NEDOSTUPNÁ: PACIENTI ZAHAJUJÍ ORGANIZOVANÝ BOJ ZA SVÁ PRÁVA

Vznikl pacientský spolek KOPAC. Jeho cílem je hájit práva všech pacientů, pro něž je indikováno konopí. Přes legislativní změny, které již více než před rokem v České republice umožnily předepisování léčebného konopí, je totiž léčebné konopí pro pacienty dosud legální cestou zcela nedostupné.

Pacientský spolek pro léčbu konopím KOPAC je dobrovolná, nezávislá, veřejně prospěšná organizace. Sdružuje pacienty indikované pro různé typy léčby konopím a/nebo konopnými látkami a jejich podporovatele.

Cílem spolku je

(1) faktické zpřístupnění léčby konopím

(2) trvalé hájení zájmů a práv „konopných“ pacientů

(3) iniciování a podpora procesu, jenž povede k úhradě léčebného konopí a konopných přípravků z prostředků zdravotního pojištění

(4) podpora výzkumu léčebného potenciálu látek obsažených v konopí (THC,  CBD a dalších kanabinoidů a jejich kombinací).

KOPAC vznikl jako nezávislá iniciativa, která volně navazuje na činnost Petičního výboru za léčebné konopí lecebnekonopi.cz

Spolek bude prostřednictvím pacientského sdružení Koalice pro zdraví vstupovat do legislativních a regulatorních procesů jako připomínkové místo. Pacientům poskytují ve spolku KOPAC odbornou podporu lékaři a vědci, jež KOPAC obsadil do své správní rady.

Aktuální situace léčebného konopí v České republice

Konopí bylo v České republice pro léčbu zpřístupněno změnou zákona o návykových látkách a zákona o léčivech v březnu 2013. Tím bylo umožněno předepisování léčebného konopí na elektronický recept. Ministerstvo zdravotnictví ČR, resp. jím řízený Státní ústav pro kontrolu léčiv ale za více než 12 měsíců nedokázal zprovoznit elektronický registr těchto receptů, jak mu ukládá zákon, a tak dosud žádný lékař konopí nemohl předepsat. Díky tomuto selhání nemohla po léčebném konopí vzniknout poptávka. Jediný dovozce, který i přesto o možnost konopí dovézt požádal, je od dubna 2014 drží ve svém skladu a v jedné moravské lékárně, aniž by jej mohl legálně dopravit k potřebným pacientům.

heger-mast-growmart
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc

Ministerstvo zdravotnictví ještě pod vedením ministra Leoše Hegera navíc vydalo vyhlášku, jež omezuje druhy předepisovaného konopí jen na čtyři odrůdy. To zamezuje využití dalších, dokonce klinicky využitelnějších druhů konopí ve výzkumu, léčbě i v prevenci nemocí. Ve stejné vyhlášce Hegerovi úředníci bez jakéhokoli důvodu omezili diagnózy a věk pacientů, kterým lze konopí předepsat. V neposlední řadě také nastavili měsíční množstevní limity konopí jako nižší, než jsou účinné dávky. Předchozí vedení ministerstva zdravotnictví tak zabránilo zavedení efektivní léčby pro většinu pacientů – což je zcela neetické a v rozporu se zásadami medicíny založené na důkazech.

Aktivity pacientské organizace

konopi kopac Pacientská organizace KOPAC podporuje a propaguje klinicky podložené léčebné využití konopí, a to jak směrem k veřejnosti, tak směrem k pacientům a lékařům. Za tím účelem umísťuje na své webové stránky www.spolek-kopac.cz přeložené materiály americké organizace Americans for Safe Access, která radí, jak konopí užívat při léčbě různých diagnóz a zdravotních stavů.

Pro pacienty, kteří se stanou členy spolku, připravuje KOPAC semináře a online konzultace s odborníky. Pacienti se na KOPAC mohou obracet i s požadavky na právní poradenství, pokud se dostanou do konfliktu se současnou nevyhovující situací.

KOPAC se stal členem Mezinárodní asociace pro kanabinoidní léčbu (IACM), která se zaměřuje na výměnu informací mezi výzkumníky, lékaři a pacienty.

Spolek KOPAC je financován z členských příspěvků; v současnosti vypracovává grantové žádosti k několika nadacím.

Jak se stát členem

TOP4b84d4_j Zájemci o členství mohou vyplnit webový formulář na spolek-kopac.cz Formulář je k dispozici také ke stažení, vytištění a odeslání poštou. Členy se mohou stát pacienti, kteří mají zájem legálně se léčit konopím, a také občané, kteří je v tom chtějí podpořit. Podpora může mít podobu finančního příspěvku nad rámec členského poplatku, dobrovolnické práce, nebo může být jen symbolická. Členství ve spolku je neveřejné, s veškerými údaji je nakládáno důvěrně, a je spojeno s úhradou členského poplatku. Členství zaručuje bezplatné využívání veškerých výše uvedených aktivit a služeb spolku.

NOVINKA: Nyní u nás můžete objednat i legální konopný výtažek CBD, jehož léčivý potenciál hraje zásadní roli v léčivých vlastnostech Fénixových slz.

Více informací právě zde.

Zdroj: Léčebné konopí

Upozornění!

Vstup na tyto stránky je povolen pouze pro osoby starší 18 let!